Kategoriat
Yleinen

Painomenetelmät

Painaminen on tekniikka, jonka avulla pinnalle voidaan muodostaa – ”painaa” – kuvia. Yleensä painamisella viitataan ennen kaikkea kirjapainoon, jota voidaankin pitää kaiken painamisen isänä. Sana ”painaminen” sisältää kuitenkin myös esimerkiksi julisteiden ja vaatteiden painamisen.

Painomenetelmien kehitys

Painamista on historian varrella tehty monilla eri tekniikoilla ja monilla erilaisilla laitteilla. Varhaisimmat painotuotteet syntyivät Kiinassa ajanlaskun alkuaikoina, joskin tällöin oli kyseessä vielä varsin alkeellinen painamisen muoto, jossa puukaiverruksia painettiin kankaalle ja myöhemmin paperille. 1000-luvulla keksittiin ensimmäiset irtokirjakkeet, jotka mahdollistivat monipuolisemman painatuksen. Näitä kirjaimia hyödynsi myöhemmin 1400-luvulla vaikuttanut Johannes Gutenberg, joka loi ensimmäisen todellisen kirjapainokoneen, ja aloitti siten todellisten painomenetelmien kehityksen. Kirjapainotaito levisi nopeasti, sillä ensimmäistä kertaa ikinä oli kirjoja mahdollista tuottaa nopeasti ja edullisesti.

Gutenbergin keksintö, joka perustui kohopainamiseen, ei kuitenkaan ollut vielä täydellinen, ja sitä on paranneltu vuosisatojen saatossa aina nykypäivään asti. Painokonetta koneellistettiin vuosien kuluessa pikkuhiljaa, tarkoituksena nopeuttaa painoprosessia entisestään. Tähän tarkoitukseen käytettiin jousia, höyrymoottoreita ja lopulta sähköä. Rotaatiopainokoneen synty toi maailmoille kuvan klassisesta sanomalehtipainosta, jossa suuret kelat painavat hurjalla tahdilla valtavia määriä uutistekstiä ihmismassojen luettavaksi.

Offset-painotekniikka

Nykyisin yleisin painokone on offset-paino. Sen toiminta perustuu, kenties hieman yllättäen, kemiaan. Olet varmasti joskus keittiössä häärätessäsi havainnut, että öljy ja vesi eivät sekoitu keskenään. Offset-painotekniikassa tätä hyödynnetään kirjojen painamiseen. Koska painamiseen käytetty painoväri on rasvaista, ei se tartu painolevyn niille kohdille, jotka hylkivät rasvaa. Kostutusvesi pitää huolen siitä, että painoväri asettuu vain oikeille paikoille painolevyllä. Kun paperi kulkee painokoneen sylinterien läpi, siirtyy painoväri paperille suunnitellulla tavalla ja uusi painotuote on valmis. Vaikka offset-paino on pitkälti syrjäyttänyt rotaatiopainon painomenetelmänä, käytetään rotaatiopainoa edelleen silloin, kun tarvittavat painosmäärät ovat suuria. Näin tehdään siksi, että rotaatiopaino on huomattavasti offset-painoa nopeampi. Siksi rotaatiopainon tunnistettavat kelat liittyvät monen ihmisen mielessä nimenomaan sanomalehtipainoon.

Digitaalinen painaminen

Painomenetelmien uusin tulokas on digitaalinen painaminen, jossa paperille muodostuva kuva tulee suoraa jonkinlaisesta digitaalisesta lähteestä. Digitaalinen painaminen on kätevää erityisesti siksi, että se mahdollistaa painotuotteen muokkaamisen todella helposti. Valitettavasti digitaalinen painaminen on kuitenkin nykyisellään huomattavasti muita painomenetelmiä kalliimpi.